Onze diensten

Bekijk hieronder wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van
advies, inspecties, keuringen en toezicht.

Advies

Advisering dakrenovatie

Opname en beoordelen dakbedekkingslagen t.b.v. renovatie advies.

Advisering dakrenovatie

Opname en beoordelen dakbedekkingslagen t.b.v. renovatie advies.

Advisering t.b.v. nieuwbouwprojecten

Voorschrijvende instanties adviseren m.b.t. de te kiezen dakbedekkingsconstructies.

Realiseren van bestekken voor zowel dakbedekkingen als ook dakveiligheidsvoorzieningen

Opstellen van bestekken voor het kunnen aanvragen van gelijkluidende offertes.

Dak Risico Inventarisatie en Evaluatie t.b.v. nieuwe en bestaande objecten

Realiseren van dakveiligheidsplannen a.d.h.v. tekeningen of opname op locatie.

Wateraccumulatieberekeningen a.d.h.v. waterpassing op locatie

Ter bepaling van het aantal te plaatsen noodoverstorten.

Realiseren thermische berekeningen en windlastberekeningen (eigen licentie)

Ter bepaling van de isolatie dikte en stormvastheid van de dakbedekkingsconstructies.

Inspecties

Dak-audit t.b.v. meerjarenbegrotingen

Opname van de hoeveelheden.
Inzicht verkrijgen in de te verwachten levensduur.

Lekdetectie

Opsporen van lekkages door middel van rookproeven.

Toetsing t.b.v. veilige werken op hoogte

Uitgangspunt geldige wet- en regelgeving.

Keuringen

Keuren van dakveiligheidsvoorzieningen, ladders, trappen en P.B.M.’s

Jaarlijks terugkerende wettelijke verplichting voor het in stand houden van veilige werkplekken op daken.

Keuren van dakveiligheidsvoorzieningen, ladders, trappen en P.B.M.’s

Jaarlijks terugkerende wettelijke verplichting voor het in stand houden van veilige werkplekken op daken.

Kwaliteitskeuring van nieuwe daken

Onder andere t.b.v. verzekerde dakgarantie

Toezicht

Offerte aanvragen en/of beoordelen van offerte t.b.v. opdrachtgevers

……..?

Offerte aanvragen en/of beoordelen van offerte t.b.v. opdrachtgevers

.Met als uitgangspunt eerder door Elevado uitgebrachte adviezen.

Werkbegeleiding en opleveringen, inclusief schriftelijke verslaglegging

Start- en/of werkoverleggen.

Inclusief schriftelijke verslaglegging.