Onderhoudscontract

Het is alom bekend dat gebouwen onderhoud behoeven. Veelal wordt er aandacht besteed aan de zichtbare gebouwonderdelen en wordt “de vijfde wand”, het dak, vergeten.

Om gebouweigenaren hierbij behulpzaam te zijn bestaat de mogelijkheid om een onderhoudscontract af te sluiten voor jaarlijks onderhoud van de daken. De daken welke binnen het contract vallen worden dan schoongemaakt, geïnspecteerd op waterdichtheid en eventuele kleine reparaties worden uitgevoerd.

Wanneer u een onderhoudscontract af wilt sluiten vindt eerst een zogenaamde nulmeting plaats. Achterstallig onderhoud wordt geïnventariseerd en kan voorafgaand aan de contractafsluiting worden uitgevoerd.

Elevado fungeert hierbij als intermediair tussen gebouweigenaar en uitvoerende partij.