Dakinspectie

Een dakinspectie is een uitgebreide bestandsopname met als eindresultaat een renovatie- of hersteladvies. De inspectie wordt nagenoeg op dezelfde manier uitgevoerd, met dien verstande dat er nu tevens een constructieonderzoek plaats vindt.

Op alle te inspecteren dakvlakken wordt een dakinsnijding uitgevoerd, waarbij alle constructieonderdelen worden geïnventariseerd en beoordeeld op functionaliteit. De rapportage bestaat nu uit een tekstuele verwoording van alle bevindingen. Er wordt een conclusie getrokken en er wordt een advies gegeven met betrekking tot de uit te voeren werkzaamheden.

Ter ondersteuning van de rapportage wordt een fotoreportage van elk dakvlak bijgesloten.