DAK RISICO INVENTARISATIE & EVALUATIE

Bij de Dak R.I.&E. worden alle, op het te beoordelen object, aanwezige dakvlakken geïnspecteerd met betrekking tot:

» Dakbetreding
» Lopen op het dak
» Werken op het dak
» Stralingsgevaar
» Struikelgevaar
» Doorvalgevaar

De bevindingen worden vertaald in een rapportage, ondersteund met foto’s. Vervolgens worden er aanbevelingen gedaan om de risicovolle / gevaarlijke locaties te beveiligen of te verbeteren.

Afhankelijk van de grootte van het object worden er één of meerdere tekeningen vervaardigd waarop alle te nemen maatregelen zijn aangegeven.