Bestandsopname

Veel daken zijn niet voorzien van noodoverlopen en/of spuwers. Hierdoor kan er instortingsgevaar ontstaan wanneer de reguliere afvoeren verstopt zijn en de daklast te groot wordt door hevige regen- of sneeuwval.

Met de wateraccumulatiescreen, welke in 2003 door het ministerie van VROM werd uitgegeven, worden daken beoordeeld of ze tot die risicogroep behoren.

Alle vuistregels en ervaringen ten spijt, het berekenen van het aantal toe te passen hemelwaterafvoeren en noodoverlopen is de taak van de constructeur. Hetzelfde geldt voor wat betreft afmetingen en locatie op de daken.

Elevado verzorgd niet alleen de opname en beoordeling op locatie, maar eveneens de noodzakelijke berekeningen en tekeningen.